Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa – to wyrób otrzymywany przez nasycenie i powlekanie z obu stron osnowy (welonu z włókien szklanych) asfaltem oksydowanym niemodyfikowanym oraz posypanie wierzchniej strony posypką drobnoziarnistą (piaskiem kwarcowym), spodnia strona wstęgi zabezpieczona na całej powierzchni łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Długość min 10,5 m
Szerokość min 1,0 m
Grubość 3,0 (± 0,20) mm
Reakcja na ogień Klasa E
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłużne 6 (±4) %
poprzeczne 6 (±4) %
Prostoliniowość odchyłka nie większa niż 20mm/10m długości
Giętkość w niskiej temperaturze niedopuszczalne powstawanie na zewnętrznej stronie rys i pęknięć
w temp. większej lub równej 0oC
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze niedopuszczalne spływanie w temp. mniejszej lub równej +70oC
Przenikanie pary wodnej µ = 20 000
Odporność na uderzenie przy h = 300 ±5 mm wyrób odporny na przebicie dla ø >= 20 mm
Odporność na obciążenie statyczne do 10 kg
Wytrzymałość na roździeranie (gwoździem) wzdłużne 100 (±50) N
poprzeczne 100 (±50) N
Wodoszczelność po starzeniu sztucznym spełnia wymagania
Odporność chemiczna zgodnie z załącznikiem A do normy PN-EN 13969

Przeznaczenie

Papa zgrzewalna podkładowa TESKOBIT V60 S30 stosowana jako spodnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pap asfaltowych na osnowie welonu z włókien szklanych nie należy stosować do wykonywania obróbek dachowych oraz na dachach niestabilnych wymiarowo. Wolno stosować w układach wielowarstwowych co najwyżej w jednej warstwie, kolejne warstwy należy wykonywać z pap na innych osnowach.