Papa asfaltowa podkładowa na welonie z włókien szklanych – to wyrób otrzymywany przez powlekanie z obu stron osnowy masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy oraz posypanie obu stron wstęgi posypką drobnoziarnistą (piaskiem kwarcowym).

Dane techniczne

Zastosowanie: dachy podkład
Opakowanie: rolka 15 m2
Gramatura: 2,3 kg/ m2 ± 10 %
Długość: 15 m
Szerokość: 1 m
Rodzaj posypki: mineralna drobnoziarnista
Sposób montażu: klejenie za pomocą lepików asfaltowych; podłoża drewniane – mocowanie mechaniczne za pomocą gwoździ papowych z podkładkami sklejając papę na zakładach

Przeznaczenie

Papa asfaltowa podkładowa na welonie z włókien szklanych stosowana jako spodnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pap asfaltowych na osnowie z włókien szklanych nie należy stosować do wykonywania obróbek dachowych oraz na dachach niestabilnych wymiarowo. Wolno je stosować w układach wielowarstwowych co najwyżej w jednej warstwie, kolejne warstwy należy wykonywać z pap na innych osnowach.