Stosowana jest do murowania z jednoczesnym spoinowaniem ścian konstrukcyjnych, osłonowych i elewacyjnych oraz ogrodzeń, kominów (izolowanych od wysokiej temperatury) i elementów dekoracyjnych z cegieł klinkierowych i kamienia (z wyłączeniem marmuru). Może być również stosowana do murowania z pełnych cegieł ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz bloczków i elementów betonowych. Dzięki możliwości murowania z jednoczesnym spoinowaniem znacznie ułatwia i skraca prace murarskie. Można ją stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków do wykonywania spoin o szerokości od 12 do 15 mm.

Kolorystyka

  • Szary
  • Piaskowy
  • Brązowy
  • Grafitowy
  • Ciemnoszary

Dane techniczne

Gęstość nasypowa [kg/dm3] Ok. 1,65
Absorpcja wody [kg/m2*min0,5] 0,05
Wsp. przepuszczalności pary
wodnej μ
13÷35
Wsp. przewodzenia ciepła λ
[W/mK]
0,83
Zawartość chlorków [%] 0,07
Temperatura stosowania i podłoża od +8°C do +25°C
Proporcje mieszania 4,00÷4 ,40l wody na 25 kg
zaprawy
Czas użycia gotowej zaprawy Ok. 1,5 h
Optymalna grubość warstwy 10 – 15 mm
Wytrzymałość na ścinanie 0,15 MPa
Wytrzymałość na ściskanie (po 28
dniach)
> 15 MPa
Wytrzymałość na zginanie (po 28
dniach)
> 3,0 MPa
Klasa reakcji na ogień A1
Trwałość (wobec zamrażania i
rozmrażania)
Klasa F200
Opakowanie Worek 25 kg

Właściwości

  • Zużycie /przy szerokości spoiny 12 mm/ ok. 45 kg/m2
  • Zużycie /przy szerokości spoiny 15 mm/ ok. 55 kg/m2
  • Temperatura stosowania +8 do +25 °C
  • Proporcje mieszania 4,0-4,4 litra wody na 25 kg worek
  • Dokumenty odniesienia Deklaracja zgodności nr 2/EC/2005