Dachówka ceramiczna czy cementowa

Dach jest zwieńczeniem domu.

Główne jego zadanie to ochrona użytkowników budynku oraz jego konstrukcji przed wpływem warunków atmosferycznych. Stanowi on barierę dla wiatru, opadów, wysokich temperatur w czasie letnim i zapobiega nadmiernym stratom ciepła i zawilgoceniu warstw izolacyjnych podczas zimy.

Kształt i rodzaj pokrycia połaci nadaje domowi swoisty charakter. Najbardziej naturalną formą jest dach spadzisty, który jest pochodną przykrycia szałasu, choć nie był oczywiście kryty dachówką a liścimi, gałęziami czy skórami zwierząt.

Więcej